ქართული | English | Rусский

Company has its autocart and makes transportation to/from Germany and all over the Europe.

 

We can provide safe and reliable tranportation of cars delivering process. We have the representation and parking on the south of Germany where your cars will be secured until their departure.

 

Also through our representatives in Germany and England we can find the PKW which meets your desire.

 

Company garanteeing on-time delivery of your PKW.

ტვირთის მონაცემები
ქვეყანა ქალაქი საფოსტო კოდი
* დან-:
* მდე-:
* ტრანსპორტის ტიპი:
* ტვირთის სახეობა :
* რაოდენობა:
* წონა ბრუტო:
*2 ან მეტი ერთეულის შემთხვევაში აღნიშნეთ თითოეულის წონა
* ზომები:
*2 ან მეტი ერთეულის შემთხვევაში აღნიშნეთ თითოეულის ზომა
* ტვირთის მზადყოფნის თარიღი:
დამატებითი ინფორმაცია:
მოთხოვნის გამგზავნი
ტიპი:
* სავალდებულო ინფორმაცია

Design by SPAR.GE © 2024